De echo-kamer van een Digitaal Strateeg

Welkom op mijn website! Je vind op deze pagina een kort overzicht van wat ik, onder de noemer digitaal strateeg, doe. Zo eenvoudig als het klinkt, zo eenvoudig is het.

Koen Verbrugge is actief als...

Digitaal strateeg van mortierbrigade

mortierbrigade is hét creatieve bureau van België én wilt dat ook blijven. Het laatste grote onafhankelijke bureau van België voert zijn strijd tegen middelmaat op het scherpst van de snee.

In 2015 werd geïnvesteerd in digitale slagkracht, user-insights & performance. Als digitaal strateeg van het huis draag ik mijn steentje hiertoe bij in campagnes, strategieën en op de werkvloer.

Ontdek de strijd tegen middelmaat!

... & geïnteresseerd bezig met...

De ontwikkeling van digitale service- & product-strategieën

Buiten de grenzen van traditionele marketing & online performance ligt een domein in volle ontwikkeling. Ik bundel mijn ervaringen onder de noemer 'Digitaal Plan'.
De focus van Digitaal Plan ligt op methodiek. We maken keuzes op het domein tussen merk-, business-, technologie- en mens vatbaar voor bedrijven in verandering.

Breng opnieuw een lijn in uw communicatie

... zonder tijd uit het oog te verliezen voor:

Kind, familie & vrienden

Willen we niet allen een rijk leven?

Hoezeer ik ook geluk heb met mijn job, zonder gezin, familie en vrienden zou ik niet de juiste energie hebben òf kunnen geven.

In een wereld vol ego's, prijzen & ambities houdt het me fantastisch menselijk... én geïnspireerd.

Het vertaald zich ook in tijd voor gesprekken, boeken, muziek en restaurants, zoals u kan volgen op

Dat vat zowat het belangrijkste samen. Doe ik wat u nodig hebt, met een persoonlijkheid die in uw cultuur past ? Contacteer me dan gerust.


Contacteer me...

...onder 3 voorwaardes:

  1. Er is een interne verantwoordelijke die de uitgewerkte visie kan overnemen en doorzetten.
  2. Er is een vraagstuk dat zich niet beperkt tot één middel/medium.
  3. Bevoegde beslissingsnemers zijn aanwezig op overdrachtmomenten én durven beslissingen te nemen.

Waarom? Niemand zoekt adviesdocumenten zonder actie, noch goede ideeën zonder uitvoering.

Je naam (nodig)

Je werk e-mail (nodig)

Onderwerp

Boodschap


Disclaimer: Deze site wordt minder geupdate dan ik zou hopen. Vergeet me dus niet toe te voegen op Linkedin of Twitter.